Mindstemål og fredningstider

Ved at fastsætte et mindstemål ønsker man at sikre, at fiskene når at gyde mindst en gang inden de kan indgå i fiskeriet. Ved lokale fiskekonkurrencer, kan der være fastsat mindstemål som er større end loven forskriver, så læs altid konkurrencereglerne inden start.

Mindstemål for forskellige danske fiskearter i fersk- og saltvand finder man her:

FiskeartMindstemålFredning
Aborre – saltvand20 cm
Aborre – ferskvandIngen
Bars36 cm
Bækørred30 cm16. november – 15. januar
Gedde – ferskvand60 cm1. april – 30. april
Gedde – brakvand60 cm1. april – 15. maj
Gulål – saltvand35,5 cm
Gulål (Limfjorden)38 cm
Gulål (Ringkjøbing, Nissum og Stadil fjorde)29,5 cm
Havørred40 cm16. november – 15. januar*
Vadehavet og farvandet omkring Bornhlm 15. september - 28/29. februar
Havål58 cm
Helt36 cm 1. november – 31. januar
Ringkjøbing fjord 1. november – 28. februar
Hornfisk-
Hvilling23 cm
Ising25 cm
Kuller (Østersøen og bælterne, Skagerak og Kattegat)27 cm
Kuller (Nordsøen)30 cm
Kulmule (Nørdsøen)27 cm
Kulmule (Østersøen og bælterne, Skagerak og Kattegat)30 cm
Laks (Saltvand)60 cm16. november – 15. januar*
Vadehavet 15. september - 28/29. februar
Laks (Ferskvand)40 cm16. november – 15. januar
Lubbe30 cm
Makrel (Skagerrak og Kattegat)20 cm
Makrel (Nordsøen)30 cm
Makrel (Øvrige farvande)-
Multe20 cm
Pighvar30 cm
Regnbueørred-
Rødspætte (Østersøen og bælterne)25 cm15. januar – 30. april
Rødspætte (Skagerak, Kattegat og Nordsøen)27 cm15. januar – 30. april
Rødtunge26 cm
Sandart (I ferskvand og Randers fjord)50 cm1. maj – 31. maj
Sej/Mørksej (Østersøen og bælterne, Skagerak og Kattegat)30 cm
Sej/Mørksej (Nordsøen)35 cm
Sild (Skagerrak og Kattegat)18 cm
Sild (Nordsøen)20 cm
Sild (Øvrige farvande)-
Skrubbe (Nordsøen, Skagerak og Kategat)25,5 cm
Skrubbe (Øresund, Bælterne og Østersøen)23 cm01. februar - 30. april (Gælder kun Bælterne og den vestlige del af Østersøen)
Slethvar30 cm
Søtunge24 cm
Sø ørred40 cm16. november – 15. januar
Torsk (Skagerrak og Kattegat)30 cm
Torsk (Nordsøen, Bælterne og Østersøen)35 cm
Ålekvabbe23 cm15. september- 31. januar (Kun drægtige hunner)
*I saltvand gælder fredning af laks og havørred kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

Hvorfor er fisk fredet i perioder?

Grunden til at man har fredet nogle fiskearter, er at fiskene yngler i disse perioder. Så for at sikre at fiskearten får de bedste betingelser for at opretholde en bestand i de danske farvande. I fredningstiden er det ikke tilladt at hjemtage eller transportere den fredede fiskeart. Fisken skal i stedet straks genudsættes, skånsomt og hurtigt.